Wideo

Filmy z bajtlami, co beczōm we zwolniōnym tympie mogōm być nojlepszym, co internet do teroz wymyślōł

Dziynki prostym noczyniōm do edycyje filmōw mogymy zmiynić płacz dziecka, co łōmie serce, we bez miary śmiyszny źwiynk.

Już przōdzij ludzie wciepowali wideo ze swojimi bajtlami we zwolniōnym tympie, ale niydowno na Reddicie pojawiōł sie filmik ze płaszczkōm we akwarium zrobiōny Snapchatym.

Ten magiczny przycisk przynosi nowe artykuły od Piszczy prosto na Twój Facebook:

Chocioż tymatym wideo miała być ryba, bez cufal ze zadku znod sie bajtel, co dar sie ze cołkich siył, co zmiyniyło cołko scyna we horror.

Hned ftoś wciepnōł na Reddit inkszy filmik ze drōncym sie bajtlym.

Ale coby niy było, że śmiyjymy sie ino ze zapłakanych bajtli, na kōniec dociepujymy je uśmiychniynte.

Chocioż we iPhone’ie funkcyjo zwolniōnego tympa je wbudowano, pōnoć nojlepsze efekty dowo Snapchat.

DYSKUSJA NA FACEBOOKU

Ôstŏw ôdpowiydź