Wideo

Niy zgodniesz, jako muzyka nojlepij pasuje do aerobiku z lot 80.!

Niyroz skrynt we cudaczne place we internecie przinosi ôdkrycia zocne. Dwa lata tymu na YouTube ftoś wciepnōł wideo z mistrzostw USA 1988 we aerobiku. Cudaczno muzyka, cudaczne ruchy, cudaczne ôblyczynie, czyli kwintesyncyjo lat 80.:

Ale ftoś na to nałożōł Riff Raff – „I Shoulda Won A Grammy” i doł cołkimu filmikowi nowe znaczynie.

Witej we internecie. Byda Twojim przewodnikym.

Tyn magiczny knefel przinosi nowe artykuły ôd Piszczy prosto na Twōj Facebook:
DYSKUSJA NA FACEBOOKU

Ôstŏw ôdpowiydź