Niusy, Wideo

Chop ôblyko wybuchowo westa i zaroz żałuje

Pamiyntocie, jak za bajtla prōbowali żeście gupich rzeczy, coby ôbejrzeć, co sie stanie? Niykerzi z tego niy wyrostajōm.

Zacharias Holmes kludzi na YouTube kanał o mianie TooStupidToDie (Za gupi, coby umrzić) i jego nojnowszy wyczyn to złōnaczynie westy z petard i podpolynie jij na sobie.

Kole dwie dziesiōnte sekundy po ôdpolyniu miarkuje, że to jednak niy była dobro idyjo i ciepie sie w śniyg. Tak by tak ale na skōrze ôstowajōm mocne poparzynia.

Nojlepsze je to, iże na kōniec wyglōndo na dojś udziwiōnego. Nō cōż.

Tyn magiczny knefel przinosi nowe artykuły ôd Piszczy prosto na Twōj Facebook:
DYSKUSJA NA FACEBOOKU

Ôstŏw ôdpowiydź