Wykozy

34 mymy, co ich żodyn richtich Ślōnzok niy może niy znać

1. Tyn ze psym.

2. Tyn drugi ze psym.

3. Tyn z Red Bullym.

4. Tyn z Danielym.

5. Tyn ze spanikowanym psym.

6. Tyn ze modōm burzicielkōm.

7. Tyn ze diobelskōm wielbicielkōm dżymu.

8. Tyn z kotym i fajnōm dziouchōm.

9. Tyn z hamsterkym, co mu trza diety.

10. Tyn z ptokym ze traumōm z dzieciństwa.

11. Tyn ze ciynżkimi pytaniami.

12. Tyn z bubusiym i blank majoryntnōm historyjōm.

13. Tyn ze kotym jak Jason Bourne.

14. Tyn ze psym – ksiyngowym.

15. Tyn ze śmiysznōm trowōm.

16. Tyn ze sklepu.

17. Tyn ze supersłodkim hamsterkym.

18. Tyn ô zolytach.

19. Tyn ô Szymōnie.

20. Tyn o leginsach.

Tyn magiczny knefel przinosi nowe artykuły ôd Piszczy prosto na Twōj Facebook:

21. Tyn ô prawyj higiynie.

22. Tyn ô prawyj ôdgodce.

23. Tyn ô gyszynku na Dzieciōntko.

24. Tyn ô klōskach.

25. Tyn ô karminadlach.

26. Tyn z poradnikym.

27. Tyn ô tańcowaniu.

28. Tyn z rekinym.

29. Tyn ô rōwnouprawiyniu.

30. Tyn ô pōmście.

31. Tyn ô dochtorce.

32. Tyn ô byszcie.

33. Tyn ô ważnych sprawach.

34. Tyn ô priorytetach.

Mymy pochodzōm z serwisu klopsztanga.eu.

DYSKUSJA NA FACEBOOKU

Ôstŏw ôdpowiydź